About us

บริษัท เชียงแสง ฮอนด้า ออโตโมบิล จำกัด

City in Brief_April_2015
Chiangsang Honda Automobile Company Limited

การันตีคุณภาพงานบริการด้วย 3 รางวัลยอดเยี่ยมแห่งปี (รางวัลผู้จัดจำหน่ายยอดเยี่ยมภาคเหนือประจำปี 2551, รางวัลอัตราการเติบโตของยอดขายสำหรับผู้จำหน่ายประจำปี 2556 และรางวัลการบรรลุเป้าหมายการขายสูงสุด) สำหรับผู้จัดจำหน่ายประจำปี 2556 ดังนั้นจึงมั่นใจได้ว่าหากแวะมาที่ โชว์รูมของบริษัท เชียงแสง ฮอนด้า ออโตโมบิล จำกัด แห่งนี้แล้ว ลูกค้าทุกท่านจะได้รับบริการครบจบในที่เดียว เพราะเพียบพร้อมไปทั้ง ฝ่ายขาย ฝ่ายอะไหล่ และฝ่ายบริการที่จะคอยดูแลรถยนต์ของคุณอย่างใส่ใจ และรวดเร็วฉับไวถึง 48 ช่องซ่อม รวมถึงห้องพักรับรองลูกค้าที่กว้างขวาง เย็นฉ่ำ พร้อมของว่างและเครื่องดื่มไว้คอยให้บริการกันแบบมืออาชีพ บริษัท เชียงแสง ฮอนด้า ออโตโมบิล ต.ดอนแก้ว อ.แม่ริม (ตรงข้ามโรงพยาบาลนครพิงค์) โทร. 053-122-111-5


ผู้บริหารเชียงแสง

คุณบุญรัตน์  ตรีวัฒนาวงศ์

ก่อตั้งปี  2548

ประวัติการศึกษา  
  • ปริญญาตรี  บัญชีบัณฑิต  คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
  • ปริญญาโท  มหาบัณฑิต บริหารธุรกิจ  มหาวิทยาลัยโยนก ลำปาง
ประวัติการทำงาน
  • กรรมการผู้จัดการ  บริษัทเชียงยนตการ  จำกัด (ฮอนด้า ลำปาง)  ตั้งแต่ปี  2536-ปัจจุบัน
  • กรรมการผู้จัดการ  บริษัทเชียงแสงฮอนด้าออโตโมบิล จำกัด  ตั้งแต่ปี  2548- ปัจจุบัน

โดยมีความพร้อมในด้านการบริการครบวงจร ทั้งฝ่ายขาย ฝ่ายบริการ  ฝ่ายอะไหล่  รวมถึงฝ่ายซ่อมสีและตัวถัง